Filmař a surrealista Jan Švankmajer

Jan Svankmajer

Filmař a surrealista Jan Švankmajer

Je to přesně 14 dní, kdy jsme se v rámci rubriky profily osobností věnovali Juraji Herzovi a dnes se podíváme na jeho věkového vrstevníka, který s ním nejen sdílel filmové začátky, ale i některé projekty a dokonce se narodili ve stejný den! Tento měsíc se věnujeme na Realfilmu humoru a komediím a přestože Švankmajer není ,,typickým“, rozuměj lidovým humoristou, rozhodně patří i mezi výrazné představitele komediální tvorby. Dnešní profil bude o skvělém filmaři, osobitém výtvarníkovi a člověku, pro kterého označení ,,svobodné povolání“ není prázdným pojmem.

Jan Švankmajer se narodil 4. září 1934 v Praze. Jeho kreativitu formovala již studia na Střední škole v letech 1950–1954, během kterých navštěvoval scénické oddělení Vyšší školy uměleckého průmyslu a poté studium na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (obor loutkářské scénografie a režie) v letech 1954–1958. Přestože je světoznámým filmařem, pak film a filmovou techniku nikdy nestudoval. Švankmajer tak potvrzuje nepsané pravidlo, že filmová škola a kreativita nejsou vždy totéž.

A Jan Švankmajer je vrcholným představitelem kreativity v českém filmu. V Laterně Magice, která byla ve své době vzácným místem setkávání talentů, si poprvé zkouší některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Od této chvíle začíná jeho pouť, pro kterou jsou příznačné různé filmové formy, žánry, pokusy a omyly. Ačkoliv se Švankmajer stane brzy významnou osobností známou i v zahraničí je jeho tvorba brzy na černé listině komunistických mocipánů.

Jako ryze filmový magazín ponechme stranou Švankmajerův přínos výtvarnému, volnému a užitému umění a zaměřme se na jeho nejslavnější díla a znaky jeho tvorby (jeho filmografii naleznete zde, pozn. redakceze skromnosti tvůrce maskovanou nadsázkou však není úplná, protože Jan Švankmajer se podílel také na řadě filmů kolegů – Dušana Hanáka, Juraje Herze nebo Oldřicha Lipského.).

Přežít svůj život (2010)

Podle mého názoru není správné Jana Švankmajera zařazovat pouze do animovaného filmu nebo jako filmového výtvarníka. Jan Švankmajer je suverén, opravdová osobnost a muž mnoha profesí. Zároveň je to člověk také trochu záhadný. S odstupem času to však zřejmě nebude jeho povahou. V rámci promokampaně na svůj nový film Přežít svůj život dává četné rozhovory v televizích i v rozhlase a o jeho tvorbě informují i komerční rádia.

To vše je ale možné pouze díky vyspělé demokracii, ve které žijeme. Mám ještě příliš v živé paměti naprosté odmítání jeho tvorby v souvislosti s filmem Spiklenci slasti (1996). Švankmajera tenkrát postihlo přesně to, co jeho kolegu Herze u filmu Passage, naprosté nepochopení a odmítnutí českým mainstreamem.

Průvodce Sci-fi I

Jan Švankmajer do své tvorby promítá své oblíbené autory a je jedno, zda se jedná o spisovatele (Lewis Carrol, Edgar Allan Poe, markýz De Sade) výtvarníky (umělci na dvoře Rudolfa II., surrealisté) nebo filmaře (Luis Buňuel, Federico Fellini, Georges Meliés, Charles Bowers, David Lynch).

Vybírá si záměrně autory světové a svými filmy komunikuje na obecná humanistická témata. To z něj činí mezinárodně srozumitelného tvůrce. Vzhledem k jeho schopnostem a talentu skrze tato univerzální témata sdělovat své názory patří mezi nejslavnější filmaře uznávané více v zahraničí, než doma. To se ale také naštěstí mění. Doma sice není nikdo prorokem, ale díky filmovým přehlídkám, Českým lvům a slušnému diváckému ohlasu posledních filmů můžeme dnes s potěšením konstatovat, že Švankmajer je respektovaným tuzemským autorem. K tomuto statusu však byla dlouhá cesta plná nástrah a nucených odboček.

Pages: 1 2 3

Přidat komentář

TOPlist