Ježíš Kristus ve filmu II

Martin Scorsese - filmografie

Dnes je Velký pátek, který je důležitým křesťanským svátkem. Dovolte mi krátký exkurz do světa filmu a na různé pohledy na osobu Ježíše Krista, kde symbolika Ukřižování a především křížové cesty, kterou by měl dnes absolvovat každý křesťan hraje mimořádně důležitou roli. Je možné dobré připomenout, že mezi úplně prvními filmy nalezneme snímky právě o životě Ježíše Krista.

Ponechme stranou agitky, jež vytváří příznivci, ale i odpůrci křesťanství a smyšlené historky a letáky, kterými denně plní naše schránky pracovníci a fanatičtí vyznavači nejrůznějších sekt. Zaměřme se raději na úhly pohledu význačných filmových tvůrců na osobu Ježíše Krista. V tématu jsme již psali o filmu Ben Hur.

V roce 1964, kdy byl v Itálii neorealismus prakticky jediným vyjadřovacím prostředkem natočil svou verzi života Ježíše Krista známý bouřlivák Pier Paolo Pasolini. Film Evangelium sv. Matouše, které převedl na plátno je z jeho pohledu silně sociálním snímkem a osobu Ježíše Krista líčí jako revolucionáře proti sociálním nerovnostem. Nutno dodat, že i přes jistou agresivní dikci, pro Pasoliniho příznačnou, patří spíš mezi umírněné snímky pozdějšího neblaze umučeného tvůrce (viz. Průvodce bizarními filmy).

Zřejmě nelze ignorovat i muzikálovou verzi slavné jevištní performance Jesus Christ Superstar, kterou natočil Oskarový režisér Norman Jewison (V žáru noci). Pochopitelně, že se nejedná o žádnou alegorii nebo vážně myšlené umělecké dílo (alespoň doufám), ale je mu třeba přiznat řadu velmi originálních nápadů ve scénografii a kostýmech. Také je dobré zmínit, že rocková opera obsahuje řadu slavných hitů a ve filmu nepadne ani jedno mluvené slovo, vše je zazpíváno!

Martin Scorsese, který byl dokonce chvíli adeptem na kněžství natočil adaptaci skandálního románu (alespoň v církevních kruzích) Nikose Kazantzakise Poslední pokušení Krista (1988). Film sice tvůrce řadí mezi svá nejniternější díla, ale dodnes ho provází nejspornější přijetí diváků a kritiky. Filmař se po tomto snímku ocitl na černé listině Vatikánu. Kniha obsahuje motivy, které se neslučují s Biblí a staví např. Jidáše do úplně jiného světla. Na druhou stranu tento snímek je typickou ukázkou díla člověka, který nad křesťanstvím skutečně intenzivně přemýšlí. Přesto si troufám tvrdit, že kdyby věděl, jaké následky pro něj bude mít tento film nikdy by jej nenatočil.

Zamyšlením na téma je i zajímavý snímek oskarového režiséra Denyse Arcanda Ježíš z Montrealu. Kanadsko-francouzský snímek vypráví o mladém herci a režisérovi, které pověří duchovní z montrealského kostela zmodernizováním biblické hry, která se na křížové cestě hraje už 40 let. Při zkoušení sugestivního pásma na sebe hrdina postupně přebírá Ježíšovu identitu a jeho kolegové se dostávají do polohy jeho učedníků. Film tak nabízí otázku, jak by zřejmě na Ježíše mohla nahlížet současná společnost, kdyby žil v našich dnech.

2003_the_passion_034

Téma pašijí zfilmoval radikální katolík Mel Gibson ve filmu Umučení Krista (2004). Ačkoliv snímek natočil podle evangelií, hlavně Matoušova a herci hovoří skutečnými starověkými jazyky – aramejsky, hebrejsky a hovorovou latinou, nalezneme v něm i ozvěny náhledů barokních teologů s mnoha stylizovanými fantastickými výjevy. Na snímku zaujme zejména kamera vynikajícího Caleba Deschanela, který nádherné scenérie a obrazy snímal podle vzoru malíře Caravaggia. Film má sice poutavou a přitažlivou vizuální stránku, kterou umocnil hudební skladatel John Debney, ale tematicky je často velmi sporný. Dovolte mi malou noticku. Na snímek jsem šel se svým otcem a když jsme si kupovali lístek tak nám pracovník multiplexu popřál příjemnou zábavu. Uprostřed promítání, kdy někdo neustále rušil našeho souseda kopáním do jeho sedačky zezadu, tak se otočil a řekl mu:,,Ještě jednou mi kopneš do tý sedačky a zažiješ Umučení Krista na vlastní kůži.“ Vrchol projekce však nastal, když skupinka pubescentů sedících za námi komentovali v závěru snímku dění na plátně:,,Ty vole, voni ho fakt zabijou. To jsou svině.“

Na letošním festivalu v Sundance se promítal také nový film Last Days in Desert, kde si Ježíše Krista i satana zahrál skotský herec Ewan McGregor. Na film bylo beznadějně vyprodáno a první ohlasy jsou fantastické.

Realfilm přeje klidné prožití Velikonočních svátků.

Přidat komentář

TOPlist