Značka Československý dětský film VI – Výroční filmy

Šestá část originální letní série Značka Československý dětský film se zaměří na fenomén výročních filmů, ve kterých se v rámci dramaturgie oslovovalo vždy nějaké důležité výročí. Dnes si připomeneme film o mládí Julia Fučíka a hlavně Malou mořskou vílu k výročí Hanse Christiana Andersena.

1976 Malá mořská víla 1

Výroční filmy, stejně jako výroční výstavy, se nyní stejně jako v normalizaci dostávají opět do módy, jen si připomeňme snímky o Marii Terezii, atentátu na následníka trůnu Rakouska-Uherska, Karlu IV. nebo Janu Husovi. Samozřejmě ne všechno se povede. V minulosti nebyla výročních filmů ušetřena ani skupina dětského filmu.

 

Jeden z nejúčinnějších nástrojů totality je nahraditelnost. Její aplikace se uplatňovala samozřejmě i na Barrandově, kde se vedoucí tvůrčích skupin střídaly jako ponožky. Průměrná životnost jedné skupiny byla dva a půl roku. Tvůrčí skupina filmů pro děti a mládež byla výjimkou, a to v podstatě jenom díky tomu, že se v ní nevytvářely politické látky.

 

To ovšem neznamená, že by z ústředí ČS. Filmu nepřicházely požadavky o agitační snímky. Největším nebezpečím pro výrobu těchto paskvilů iniciovaných v průběhu roku 1973 byly narozeninové nebo úmrtní výročí komunistických mocnářů a další různá výročí, zejména pak 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou připadající na rok 1975.

 

Komunistická strana měla zájem udržovat domácí kult stranických osobností po sovětském vzoru, zejména pak odkaz Klementa Gottwalda nebo Julia Fučíka a prohloubit tak dle slov Dr. Jiřího Purše odpovědnost za socialistický charakter celé tvorby, k ofenzivě socialistické filmové kultury ve světové kinematografii.

 

Projekt o Gottwaldovi procházel dětskou skupinou několik let, než se nakonec podařilo tento námět definitivně odepsat. To ovšem nepotkalo film o mládí Julia Fučíka. Pomyslného černého Petra si vytáhl režisér Oto Koval (připomeňte si minulou epizodu o filmařích dětského filmu). Ten byl ze svěřeného úkolu objektivně nešťastný. O Fučíkovi točit samozřejmě nechtěl a po poradě s dalšími kolegy, třeba se Zdeňkem Zelenkou a dramaturgyní Marcelou Pittermanovou natočil film Julek o dospívání kluka, který je také Julius Fučík. N aplátně ho ztvárnil dnes režisér Filip Renč.

 

Film měl premiéru v roce 1979 a ČS Film po zhodnocení druhé pětiletky konstatoval, že takové filmy jsou málo. V roce 1980 se tedy šrouby utáhly ještě více na základě konstatování, že ve filmu chybí soudobí hrdinové. Některé filmy podle Purše budí zdání, že se jejich tvůrci bojí vytvořit postavu ideově, politicky i morálně vyspělou, která by se stala středem pozornosti a zosobnila vyhraněný typ socialistického hrdiny z masa a kostí, který ve složitých podmínkách ofenzívně prosazuje socialistický a komunistický ideál.

knitlova, hofman, kachyna, 7

V dětském filmu se naštěstí oslavovala i jiná výročí. Jedno z těch exponovaných bylo výročí slavného autora pohádek Hanse Christiana Andersena, které připadlo na rok 1975. Barrandovská dramaturgie se rozhodla tento rok realizovat buď Sněhovou královnu nebo Malou mořskou vílu. Volbu měl nakonec provést režisér plánovaného filmu Karel Kachyňa a ten si bez většího váhání zvolil Malou mořskou vílu.

 

Pages: 1 2

Přidat komentář

TOPlist