Ježíš Kristus ve filmu III

Dnes je Velký pátek, který je důležitým křesťanským svátkem. Dovolte mi krátký exkurz do světa filmu a na různé pohledy na osobu Ježíše Krista, kde symbolika Ukřižování a především křížové cesty, kterou by měl dnes absolvovat každý křesťan hraje mimořádně důležitou roli. Je možné dobré připomenout, že mezi úplně prvními filmy nalezneme snímky právě o životě Ježíše Krista.

Mary Magdalene

Zaměřme se na různé úhly pohledu význačných filmových tvůrců na osobu Ježíše Krista. V tématu jsme již psali o filmu Ben Hur, ale i v předchozích dvou vydáních tohoto článku, které aktualizujeme o nové snímky nebo filmy, o kterých jsme v minulosti nepsali.

V roce 1964, kdy byl v Itálii neorealismus prakticky jediným vyjadřovacím prostředkem natočil svou verzi života Ježíše Krista známý bouřlivák Pier Paolo Pasolini. Film Evangelium sv. Matouše, které převedl na plátno je z jeho pohledu silně sociálním snímkem a osobu Ježíše Krista líčí jako revolucionáře proti sociálním nerovnostem. Nutno dodat, že i přes jistou agresivní dikci, pro Pasoliniho příznačnou, patří spíš mezi umírněné snímky pozdějšího neblaze umučeného tvůrce.

Osobnost Ježíše Krista se objevila také v muzikálové verzi slavné jevištní performance Jesus Christ Superstar, kterou natočil Oskarový režisér Norman Jewison (V žáru noci). Pochopitelně, že se nejedná o žádnou alegorii nebo vážně myšlené umělecké dílo (alespoň doufám), ale je mu třeba přiznat řadu velmi originálních nápadů ve scénografii a kostýmech. Také je dobré zmínit, že rocková opera obsahuje řadu slavných hitů a ve filmu nepadne ani jedno mluvené slovo, vše je zazpíváno!

Martin Scorsese, který byl dokonce chvíli adeptem na kněžství natočil adaptaci skandálního románu (alespoň v církevních kruzích) Nikose Kazantzakise Poslední pokušení Krista (1988). Film sice tvůrce řadí mezi svá nejniternější díla, ale dodnes ho provází nejspornější přijetí diváků a kritiky. Filmař se po tomto snímku ocitl na černé listině Vatikánu, odkud ho vyjmul papež František audiencí při uvedení jeho snímku Mlčení. Kniha obsahuje motivy, které se neslučují s Biblí a staví např. Jidáše do úplně jiného světla. Na druhou stranu tento snímek je typickou ukázkou díla člověka, který nad křesťanstvím skutečně intenzivně přemýšlí.

Zamyšlením na téma je i zajímavý snímek oskarového režiséra původem z Kanady Denyse Arcanda Ježíš z Montrealu. Kanadsko-francouzský snímek vypráví o mladém herci a režisérovi, které pověří duchovní z montrealského kostela zmodernizováním biblické hry, která se na křížové cestě hraje už 40 let. Při zkoušení sugestivního pásma na sebe hrdina postupně přebírá Ježíšovu identitu a jeho kolegové se dostávají do polohy jeho učedníků. Film tak nabízí otázku, jak by zřejmě na Ježíše mohla nahlížet současná společnost, kdyby žil v našich dnech.

2003_the_passion_034

Téma pašijí zfilmoval Mel Gibson ve filmu Umučení Krista (2004). Ačkoliv snímek natočil podle evangelií, hlavně Matoušova a herci hovoří skutečnými starověkými jazyky – aramejsky, hebrejsky a hovorovou latinou, nalezneme v něm i ozvěny náhledů barokních teologů s mnoha stylizovanými fantastickými výjevy. Na snímku zaujme zejména kamera vynikajícího Caleba Deschanela, který nádherné scenérie a obrazy snímal podle vzoru malíře Caravaggia. Film má sice poutavou a přitažlivou vizuální stránku, kterou umocnil hudební skladatel John Debney, ale tematicky je často velmi sporný.

Na festivalu v Sundance v roce 2015 se promítal také film Last Days in Desert, kde si Ježíše Krista i satana zahrál skotský herec Ewan McGregor. Na film bylo beznadějně vyprodáno a první ohlasy jsou fantastické.

Mary Magdalene

Aktuálně v kinech je také snímek Gartha Edwardse Máří Magdaléna, o kterém si přečtěte v tomto samostatném preview.

Realfilm přeje klidné prožití Velikonočních svátků.

Přidat komentář

TOPlist