Václav Vorlíček konečně prozradil jak to bylo s genezí Popelky

Václav Vorlíček konečně vydal autorizované memoáry a osvětlil tam zákulisí vzniku legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku. Vzhledem k naší připravované biografii Oty Hofmana Poutník světem fantazie, to vítáme a jak to tedy bylo?

vaclav_vorlicek

Ota Hofman, šéfdramaturg tvorby pro děti a mládež na Barrandově nabídl podle Václava Vorlíčka scénář Popelky původně Věře Plívové-Šimkové. Ta to ovšem odmítla. Já jsem se ovšem při rešerších na knihu dozvěděl od vdovy po režisérovi Antonínovi Moskalykovi, že mu byla Popelka nabídnuta také a on jí z důvodu vázání na jiný projekt odmítl.

 

V roce 1972 byl nabídnut režisérovi Jiřímu Menzelovi scénář Bohuslavy Zelenkové podle Boženy Němcové Tři oříšky pro Popelku. Jiří Menzel tehdy neměl ani tušení, že scénář je dílem Františka Pavlíčka, kterého paní Zelenková přikryla svým jménem. František Pavlíček byl dlouholetým kolegou Oty Hofmana na Barrandově, který byl ale po srpnových událostech roku 1968 propuštěn ze zaměstnání a jeho látky byly nadále určeny k odpisu. Pro úplnost podotýkám, že František Pavlíček byl scenáristou nejlépe hodnoceného českého filmu všech dob Marketa Lazarová a pro své postoje byl rovněž vyloučen z KSČ. V normalizaci byl tedy persona non grata.

 

Hofmanův projekt Tří oříšků ovšem schválil samotný šéf Československého státního filmu Dr. Jiří Purš. Menzel se domluvil na určitých drobných zásazích do scénáře s paní Zelenkovou. Ota Hofman tedy společně s režisérem Menzelem sestavili štáb a začalo se s přípravami. Vybíraly se lokace a herecké obsazení. Výpravná pohádka měla rozpočet limitovaný 4 miliony korun a Ota Hofman věděl, že se do rozpočtu v žádném případě nemohou vejít. Nezapomínejme, že byl socialismus. Každé překročení rozpočtu se důrazně řešilo a na závěr mohli aktéři reálně skončit ve vězení.

 

Pak ovšem nastala pro režiséra Menzela velmi svízelná situace. Jiří Menzel ji popsal takto. Šéf Barrandova Toman počkal až odjede Purš na služební cestu do zahraničí a změnil režiséra projektu na Václava Vorlíčka. Vorlíček jako designovaný režisér zavolal informaci Jiřímu Menzelovi osobně, a to ještě před samotným Tomanem. Ten zavolal hned druhý den a sdělil Menzelovi, že film se bude natáčet v koprodukci se společností DEFA a on není přesvědčen o tom, že by v této koprodukci československý film dobře reprezentoval. Jiří Menzel, ale ve svých pamětech přiznává, že se netajil tím, že si film natáčet v koprodukci s Defou nepřál, a to samozřejmě i před svými kolegy, kteří byli vždy ochotni informace tohoto druhů donést tam, kam si mysleli, že je zapotřebí.

tri_orisky_pro_popelku

Václav Vorlíček své angažmá popisoval dříve tak, že mu zavolala dramaturgyně Marcela Pittermannová z tvůrčí skupiny Oty Hofmana, že mu posílá scénář Bohumily Zelenkové podle pohádek Boženy Němcové O Popelce a O třech sestrách a jestli by ho nechtěl natočit. Vorlíček již předtím zaslechl, že to nabízeli Jiřímu Menzelovi. Zavolal mu tedy, aby si ověřil, jak to ve skutečnosti je. Režisér Menzel mu řekl, že se ústřední dramaturg Barrandova Ludvík Toman nechal slyšet, že pokud chce Menzel film točit, tak se výroba snímku okamžitě zastaví. Menzel dal tedy Vorlíčkovi svolení film natáčet.

 

Zde se ovšem trochu pozapomíná na Hofmanovu úlohu v Popelce. Ten totiž od začátku nabídl koprodukci s východoněmeckou DEFA, kde měl osobní známosti a ti měli okamžitý zájem Popelku financovat a podílet se na výrobě. Bez této Hofmanovy iniciativy by se Popelka nemohla realizovat, stejně jako řada projektů z počátku sedmdesátých let, kde tvůrci podcenili realitu. Němci tak přihodili stejný rozpočet, co Češi, ale měli ideu, že se úvod filmu natočí v zimě na Moritzburgu, v rámci socialismu se tak pokryje plánovaná výroba, aby zaměstnanci měli nárok na vánoční prémie a pak se počká do jara, kdy se bude pokračovat.

 

Vorlíček byl ovšem proti s tím, že mladí lidé se mění v obličeji a za tři měsíce mohou mít problémy ve střižně. Buď se bude točit celou zimu v jednom zátahu, jinak nebude ručit za výsledek. Ota Hofman zimní natáčení posvětil. Film se totiž měl odehrávat na jaře a v létě, proto je tedy Popelka pohádkou zimní. A tak se tedy přepsal scénář, ovšem už v tandemu Vorlíček Zelenková. Takže takto vznikla Popelka, kterou dnes zná celý svět a každý rok udělá na Vánoce sledovanost 85 milionů diváků.

Přidat komentář

TOPlist